GDPR-privacybeleid

Privacybeleid vzw De Rode Lopers

vzw De Rode Lopers respecteert de Europese privacywetgeving (‘GDPR’).

Hoe verzamelt vzw De Rode Lopers persoonlijke gegevens?

vzw De Rode Lopers verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt en waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door vzw De Rode Lopers gebruikt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw De Rode Lopers
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen van vzw De Rode Lopers

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en bijhouden: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortejaar en e-mailadres.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Hoe behandelt vzw De Rode Lopers uw persoonlijke gegevens?

Gegevens worden altijd confidentieel behandeld en alleen overgemaakt aan bestuursleden van vzw De Rode Lopers die betrokken zijn bij de organisatie van de activiteiten.

Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de door u gevraagde dienst.

Wij verkopen en bezorgen geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Hoe lang bewaart vzw De Rode Lopers uw persoonlijke gegevens?

vzw De Rode Lopers verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld dan wel op grond van de wet vereist is.

vzw De Rode Lopers kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn, om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. meerjarige statistieken).

Bewaart vzw De Rode Lopers mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Het aantal personen dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze personen wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om de activiteiten van vzw De Rode Lopers te organiseren. Deze personen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We hanteren een wachtwoordbeleid op onze bestanden met persoonsgegevens.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die vzw De Rode Lopers over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Neem daarvoor contact op met info@derodelopers.be

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevenbeschermingsauthoriteit.